Από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης επιβλήθηκαν οι κάτωθι ποινές στους αποβληθέντες ποδ/στες της 3.2.& 4.2.2018

1.-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ.(ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ) 4 αγων.ημ.& 40 Ευρώ
2.-ΚΡΙΣΤΟ Γ.(ΑΡΑΧΟΥ) 1 αγων.ημ.& 10 Ευρώ
3.-ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι.(ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) 4 αγων.ημ.& 40 Ευρώ
4.-ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Θ.(ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ) 1 αγων.ημ.& 10 Ευρώ
5.-ΘΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ) 2 αγων.ημ.& 20 Ευρώ
6.-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θ.(ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ) 1 αγων.ημ.& 10 Ευρώ

Επίσης η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει σε απολογία;
1.-Το σωματείο ΑΣ Ν.ΓΕΝΕΑΣ για είσοδο φιλάθλου του στον αγων.χώρο,μετά την λήξη του αγώνα της 3.2.18 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά κατά του Β’ βοηθού διαιτητή, τον οποίο και απώθησε.
Τέλος η επιτροπή επέβαλε τις κάτωθι ποινές:
1.-Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ποινή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στους αγων.χώρους για ΕΙΚΟΣΙ (20) ημέρες.
2.-Στο σωματείο ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ ποινή ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ.