Σε δόσεις θα εξοφληθεί ο Ισπανός τερματοφύλακας Τζόναθαν Λόπεζ, που διεκδικούσε οφειλόμενα από την πρώην ομάδα του την ΒΕΡΟΙΑ.

Συγκεκριμένα, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε να… διευκολύνει την Βεροιώτικη ΠΑΕ, αποφασίζοντας ότι μπορεί να εξοφλήσει το ποσό των 54.900,50 που επιδικάστηκε τμηματικά, σε τέσσερις δόσεις.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:.

Απέρριψε την από 27.11.2017 αίτηση του ποδοσφαιριστή JONATAN LOPEZ PEREZ του JOSE MARIA, δέχτηκε την από 07.12.2017 αίτηση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ περί ρύθμισης της αναφερομένης στο σκεπτικό οφειλής. Όρισε όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή JONATAN LOPEZ PEREZ του JOSE MARIA, με την 536/2017 απόφαση της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ, οφειλή ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και πενήντα λεπτών (54.900,50) πλέον των νομίμων τόκων καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και κάθε μια εκ των επομένων τριών μηνιαίων δόσεων, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης.

πηγή:kerkidasport.gr